Close

Poništena Studija uticaja na životnu sredinu za površinski kop Gacko – Centralno polje!

Autor:

Solidarnost

March 17, 2022

Odlukom Okružnog suda u Banjoj Luci poništeno je rješenje kojim se odobrava Studija uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije uglja na površinskom kopu Centralno polje u Gacku, saopštio je Centar za životnu sredinu (16. Marta 2022.)

Centar za životnu sredinu je podnio tužbu prije godinu dana protiv Rješenja Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS o odobravanju Studije uticaja na životnu sredinu za novi površinski kop Centralno polje Rudnika i termoelektrane Gacko, čija je konačna verzija odobrena u januaru 2021. godine. Uprkos osporavanju ove studije pred nadležnim sudom, Ministarstvo je u martu iste godine ipak izdalo i ekološku dozvolu za novi kop.

Sud je uvažio sve navode tužbe istaknute u pogledu brojnih propusta i proceduralnih grešaka kao što su onemogućavanje učešća svih zainteresovanih strana u procesu procjene uticaja, neadekvatne procjene referentnog nultog stanja životne sredine, kao i pravnih posljedica bespravne eksploatacije, odnosno činjeničnog stanja utvrđenog od strane nadležnog inspekcijskog organa. Potvrđeni su i navodi o nezakonitoj i preuranjenoj eksploataciji uglja u navedenom kopu, time što je adekvatna procjena stanja životne sredine prije štetnih uticaja rudnika potpuno izostala.

“Pozdravljamo odluku postupajućeg suda koja dekonceptualizira zaštitu životne sredine na način da jasno ukazuje na obaveze organa javne vlasti za primjenom standarda zaštite životne sredine koji su se znatno izmijenili od onih koji su važili u prethodnom stoljeću. Postupanje organa uprave mora dakle, kako formalno tako i materijalno, biti usklađeno sa pozitivnim pravnim propisima iz zaštite životne sredine. Takvo pravno shvatanje suda, pored toga što je obavezno, smatramo i vrlo korisnim i upućujućim za buduće postupanje nadležnih organa vlasti kod primjene propisa iz jedne od najdinamičnijih oblasti prava”, izjavio je Redžib Skomorac, pravnik Centra za životnu sredinu.

Uvažen je argument u vezi sa potpunom izmjenom i degradacijom krajolika i korita rijeke Mušnice, zato što, po ocjeni suda, nije potpuno, jasno niti blagovremeno, utvrđen uticaj izmještanja rijeke na njeno prvobitno korito u dužini čak od 4650 m, a koje predstavlja prirodno bogatstvo neprocjenjive vrijednosti. 

“Teško je procijeniti nanesenu štetu životnoj sredini u ovakvom slučaju nelegalne eksploatacije uglja u Centralnom polju, ali sada je i sudskim putem potvrđeno da je ta šteta izvjesna i da je nezakonita. Nadamo se da će se u skladu s tim realizovati remedijacija zahvaćenog područja kao i adekvatna procjena uticaja sa mjerama zaštite životne sredine”, navela je Majda Ibraković, koordinatorica programa Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu.

Posljedično svemu, Centar za životnu sredinu će kod nadležnih organa insistirati na poništavanju ekološke dozvole za navedeni kop, kao i na zabrani eksploatacije radova na istom do momenta eventualne i zakonite procjene negativnog uticaja na životnu sredinu.

Istražite više