Close

O nama

Radnička solidarnost u BiH udruženje je građana čija je osnovna misija zagovaranje i razvoj mehanizama za borbu protiv diskriminacije i svakog drugog nezakonitog i nejednakog postupanja prema pojedincima, grupama i organizacijama u društvu.
Djelatnost udruženje je da u skladu sa zakonom radi na pokretanju inicijativa i socijalnog dijaloga i kolektivno pregovaranje socijalnih partnera i zaštite prava radnika (zaposlenih i nezaposlenih).