Close

zanatlije

Ko će raditi stare zanate u budućnosti?

Stari zanati u najvećim gradovima Bosne i Hercegovini polako izumiru. Sve je manje kovačkih, kujundžijskih, kazandžijski, obućarskih , filigranskih, i drugih radnji u starim dijelovima Sarajeva , Mostara ili Banja Luke. Samo oni stariji sjetit će se da su nekada bile i sedlarske, vunovlačarske, užarske, papučarske ili kišobrandžijske radnje. Političari u […]

Read More