Close

gušenje slobode

ZADNJI ČAVAO U SANDUK DEMOKRATIJE

Šta donosi zakon o posebnom registru i javnosti  rada neprofitnih organizacija ? Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske na sjednici zakazanoj za  26. septembar naći će se Nacrt zakona  o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija. www.narodnaskupstinars.net/?q=ci/народна-скупштина/сједнице/материјали-за-сједнице/материјали-за-пету-редовну-сједницу Nakon izmjena Krivičnog zakonika RS kojim je kriminalizovana kleveta, ukoliko i ovaj […]

Read More