Close

ZADNJI ČAVAO U SANDUK DEMOKRATIJE

Autor:

Gordana Katana

September 20, 2023

Šta donosi zakon o posebnom registru i javnosti  rada neprofitnih organizacija ?

Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske na sjednici zakazanoj za  26. septembar naći će se Nacrt zakona  o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija.

www.narodnaskupstinars.net/?q=ci/народна-скупштина/сједнице/материјали-за-сједнице/материјали-за-пету-редовну-сједницу

Nakon izmjena Krivičnog zakonika RS kojim je kriminalizovana kleveta, ukoliko i ovaj zakon bude usvojen, u bh entitetu RS bit će ozakonjeno gušenje slobode javne riječi i okupljanja i udruživanja građana, osim ako se ne bave filantropijom, humanitarni, radom, zaštite životne sredine, promocijom kulture…

U članu jedan nacrta zakona navodi se da će neprofitne organizacije osnovane u RS koje finansijski ili na drugi način pomažu strani subjekti  biti kvalifikovane kao agente stranog uticaja.

Kao takvim onemogućava im se političko djelovanje koje  podrazumijeva učešće u predizbornoj kampanji političkih stranaka i kandidata, prikupljanje sredstava za političke stranke i kandidate, finansiranje kandidata, odnosno političkih stranaka i sprovođenje političke aktivnosti radi formiranja javnog mnjenja radi postizanja političkih ciljeva.

Politička aktivnost, navodi se u tekstu nacrta ovog zakona,  označava svaku aktivnost prema organima, institucijama ili izabranim predstavnicima Republike Srpske ili predstavnicima Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine u smislu formulisanja, usvajanja ili izmjene propisa i politike Republike Srpske ili u smislu političkog i javnog interesa.

Na taj način grubo se gazi i sav dosadašnji rad organizacija civilnog društva u zaštiti ljudskih prava, promovisanja pozitivnih praksi u društvu koje se nosi s dubokim posljedicama ratnih trauma, podrške ženama žrtvama porodičnog nasilja, poboljšanja uvjeta u porodilištvima i bolje zaštite reproduktivnog zdravlja žena, podrška sindikatima u domenu  radno pravnog zakonodavstva…

Banja Luka – BiH: Photo: Slobodan Rašić Bobara

I znači li to, da je ovaj zakon kojim slučajem već stupio na snagu, da  organizacije civilnog društva ne bi smjele dati svoj doprinos u izmjenama Krivičnog zakona kako bi se femicid tretirao kao posebno krivično djelo?

Udruženje Umbrela u saopštenju za javnost  upozorilo je da „zakon u predloženom obliku predstavlja udar na slobodu udruživanja u Republici Srpskoj , ali i pokušaj da se uguši i zabrani rad bilo kakve organizacije koja pokuša da kritikuje vlast. S obzirom na pravna stajališta evropskih sudova, predloženi nacrt zakona može se tumačiti nedostatno preciznim i predvidivim da bi se smatrao zakonom u kvalitativnom smislu riječi, a predviđena ograničenja slobode udruživanja isključivo po kriteriju dobivanja inostrane pomoći, čak i u nekom simboličnom iznosu, ne mogu se smatrati neophodnim u demokratskom društvu“.

Nezavisni mediji, građanski aktivisti , intelektualci koji ne kolaboriraju s vlašću, sve veći broj sindikata, kao i znatan dio građana  ne želi da okreće glavu od narastajućih ekonomsko socijalnih problema na koje vlast RS nema sistemski odgovor i adekvatna rješenja. Nemoguće je okretati i glavu od sveprisutne korupcije , nepotizma koji izjedaju samo srž društva. Ukazivanje na sve navedeno, jednako kao i borbe protiv narastajućeg nacionalizma, lošeg obrazovnog i zdravstvenog sistema, ksenofobija, homofobija od kojih profitira samo vlast i kojoj su građani štit iza kojeg se krije bez sumnje su ključni razlozi zbog kojih se vlast RS odlučila da donošenjem niza restriktivnih,  antidemokratskih zakona uguši sve oblike javne riječi i djelovanja koji ne korespondiraju s njenom politikom.

I jednako je bitno podsjetiti na činjenicu da je upravo SNSD, prije „nacionalnog otrežnjenja“ i te kako koristio sve benefite saradnje s međunarodnim organizacijama. I da je jedna , gotovo cijela generacija danas političara srednje generacije te stranke prošla kroz niz edukacija , seminara, političkih akademija, kako bi što bolje artikulisala svoje političko djelovanje.

Dakle, otuda i pitanje, da li i u toj stranci danas egzistiraju „spavači“, odnosno agenti stranog utjecaja?

Banja Luka – BiH: Photo: Slobodan Rašić Bobara

Valja se u pitati i kako je sasvim legalno kada ovaj entitet prima donacije od vladinih organizacija također stranih država, a da pri tom se to ne smatra stranim utjecajem na političko djelovanje vlasti?

Civilno društvo nije neprijatelj vlasti, nije neprijatelj građana. Cilj djelovanja nije rušenje vlasti nego aktivno djelovati u cilju poboljšanja života građana u svim njegovim segmentima.

Otuda svaki nastavak represivnog djelovanja, stavljanja meta na čelo svim neistomišljenicima, od novinara, aktivista, lidera nezavisnih sindikata, opozicionara u konačnici je kontraproduktivan. Svjedoče tome masovne ekonomske migracije kako mladih ljudi, ali i ukupno radno sposobnog stanovništva. Ljudi koji bi da žive od svog rada, da za njega budu adekvatno plaćeni, da im garancija za posao ne bude partijska knjižica, nego znanje i obrazovanje.

I stoga , poruka za potpredsjednicu SNSD-a Željku Cvijanović. Nije porazna demografska slika Republike Srpske rezultat „ urušavanja tradicionalne porodice u kojoj se zna ko je mama, a ko tata, “. Problem je opšta ekonomska i politička nesigurnost koja ljude tjera s ovih prostora i za koju  odgovornost isključivo snosi sama vlast.

Istražite više

CIJENU RADA TEBA DA ODREĐUJE RAD, A NE VLAST

Šta su radnici na ekonomsko socijalnom polju dobili, a šta izgubili nakon što je odlukomVlade bh entiteta Republika Srpska najniža cijena rada od 1. januara