Close

Genaralni štrajk

Radnici zaposleni u zdravstvu Hercegovačko – neretvanske županije stupaju u generalni štrajk

”Nakon što se s ravnateljima zdravstvenih ustanova potpišu sporazumi o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka bit će objavljen datum generalnog štrajka”, kaže Ivica Anić predsjednik Reprezentativnog sindikata Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) Mostar. O razlozima za  novi štrajk i šta to traže sindikati i radnici , sa […]

Read More