Close

POVUCITE NACRTA ZAKONA O POSEBNOM REGISTRU I JAVNOSTI RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Autor:

Erduan Katana

September 25, 2023

Pred sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske koja počinje sa zasjedanjem 26. septembra organizacije civilnog društva pozvale su narodne poslanike da sa rasprave povuku Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija.

Organizacije civilnog društva ukazale su da Nacrt zakona nije u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske, kao ni Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske. Navedenim  Nacrtom zakona, ukazuju,  podstiče se diskriminacija organizacija koje se finansiraju iz međunarodnih izvora, uz propisivanje dodatnih obaveza i sistema kontrole pored već postojećih. Zbog toga se predviđena zakonska rješenja mogu tumačiti kao restriktivni mehanizam usmjeren na ograničavanje djelovanja neprofitnih organizacija.

Poziv za povlačenje Nacrta zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija uputile su narodnim poslanicima i misije međunarodnih organizacija sa sjedištem u BiH, a istom se pridružilo i Savjetodavno vijeće za saradnju s nevladinim organizacijama Vijeća ministara BiH.

– Pozivamo narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske da ne usvoje ovaj nacrt zakona. Na taj način bi se nastavio rad udruženja i fondacija u brojnim oblastima unapređenja kvaliteta života prije svega građana u Republici Srpskoj, obezbjeđujući značajna finansijska sredstva i doprinos ekonomskom rastu i razvoju ovog entiteta kroz zapošljavanje, unapređenje kupovne moći i potrošnje. Ne dozvolimo da usvajanje ovog zakona odvoji građane Republike Srpske od evropskog i demokratskog puta – poručili su iz Savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama.

__________________________________________________________________________________________________________

Saopštenje CCI

CCI POZIVA NA POVLAČENJE NACRTA ZAKONA O POSEBNOM REGISTRU I JAVNOSTI RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Povodom sjednice Narodne skupštine Republike Srpske zakazane za 26.09.2023. godine na kojoj je jedna od tačaka dnevnog reda Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija u Republici Srpskoj, Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju poslanike da navedeni Nacrt zakona povuku sa sjednice Narodne skupštine odnosno da ne usvoje Nacrt zakona u predloženoj formi.

Smatramo da Nacrt zakona nije u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske, kao ni Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske. Naime, navedenim Nacrtom zakona se podstiče diskriminacija organizacija koje se finansiraju iz međunarodnih izvora, uz propisivanje dodatnih obaveza i sistema kontrole pored već postojećih. Zbog toga se predviđena zakonska rješenja mogu tumačiti kao restriktivni mehanizam usmjeren na ograničavanje djelovanja neprofitnih organizacija.

S obzirom na to da se navedenim Nacrtom predviđa zabrana pojedinih aktivnosti neprofitnih organizacija, kao što je zagovaranje za unapređenje zakona i javnih politika, uvode posebne procedure izvještavanja i inspekcijski nadzor, te uspostavlja posebni registar, uz korištenje sintagmi kao što je „agenti stranog uticaja“, eventualnim usvajanjem ovog Zakona podstakla bi se otvorena cenzura i stigmatizacija civilnog društva.

Dodatno zabrinjava što predloženi Nacrt zakona propisuje da u slučaju povrede odredaba zakona ministar pravde može predati zahtjev za zabranu obavljanja rada neprofitnih organizacija, bez prethodnog ukazivanja na propust i ostavljanja roka za ispravku, bez eventualne prekršajne mjere i bez pravnih lijekova.

Uz prethodne prakse i zakonske izmjene od strane vlasti u Republici Srpskoj koje se odnose na ograničavanje slobode mirnog okupljanja građana, slodobe medija kroz neskrivene pritiske na novinare/ke, slobode mišljenja kroz kriminalizaciju klevete, te sada i slobode udruživanja kroz zakonsku formulaciju o stranim agentima, jasno je da se ovakvim zakonskim rješenjima narušavaju teško dosegnuti demokratski standardi.

Istražite više

CIJENU RADA TEBA DA ODREĐUJE RAD, A NE VLAST

Šta su radnici na ekonomsko socijalnom polju dobili, a šta izgubili nakon što je odlukomVlade bh entiteta Republika Srpska najniža cijena rada od 1. januara