Close

Namještenici Osnovnog suda  u Brčkom stupaju u štrajk

Autor:

Erduan Katana

June 1, 2023

Namještenici Osnovnog suda Brčko distrikta stupiće 2. Juna u štrajk , a Sindikat Brčko distrikta je odlučio da je mjesto održavanja štrajka radno mjesto zaposlenika.

Predsjednik Osnovnog suda Brčko distrikta Dragan Tomaš potvrdio je ovo naglasivši da će se ispoštovati minimalni proces rada i da su već napravljene evidencije onih koji neće štrajkovati.

„ Većina namještenika i službenika stupiće sutra u štrajk i to je njihovo legitimno i legalno pravo da slobodno odlučuju i mi apsolutno nemamo namjeru da ih sprječavamo u toj namjeri,“ kazao je Tomaš.

Naglasio je i da  proces rada u Sudu ne može da trpi i da se određeni predmeti i postupci moraju rješavati.

Registar zemljišta će raditi normalo, kao i registar poslovnih subjekata dok će zaposleni u  pisarnici zaprimati samo one podneske koji su vezani za hitne procedure i izdavanje raznih potvrda koji ne mogu da trpe odlaganje, kako se ne bi nanijela šteta korisnicima,

„Što se nas lično tiče mi podržavamo sve zahtjeve naših službenika i namještenika i apsolutno stojimo u ovom momentu uz njih, ali štrajk kao način ispoljavanja nezadovoljstva ne podržavamo, međutim ako je i to rješenje mi smo spremni da taj dio prilagodimo njima i nadamo se da će u konačnici pregovori između Vlade i Sindikata uspiju“, rekao je Dragan Tomaš.

Predsjedništvo Sindikata Brčko distrikta donijelo je odluku o proglašenju generalnog štrajka zaposlenih u javnoj upravi. Ovaj štrajk je trebao početi 31. maja , ali je  privremeno odložen zbog pregovora koji su počeli sa Vladom Distrikta.

Iako su sindikati smanjili svoje zahtjeve da se linearno poveća plata svih zaposlenih u javnoj upravi sa 250 na 100 KM, Vlada još uvijek ne želi da mijenja stav o povećanju plata.

Gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić , 31. maja je rekao da u ovoj fazi pregovora  vlada ostala na istom stavu o povećanju plate od maja za 5% i od  januara naredne godine za još 5%

Sporan je i zahtjev sindikata za donošenje kolektivnog ugovora koji bi prema mišljenju Vlade treba da stupi na snagu tek u narednoj godini kao i isplata putnih troškova.

U javnoj upravi Brčko distrikta zaposleno je oko 5000 radnika tako da bi do kraja godine za povećanje plata  zaposlenih u javnoj upravi, sa izmijenjenim stavom sindikata, Vlada trebala izdvojiti oko 3 milion KM. Samo u prva četiri mjeseca 2023 godine Brčko distrikt je od Uprave za indirektno oporezivanje BiH dobilo 68 miliona KM, što je za 2 miliona više u odnosu na isti period 2022.

Preuzeto od Uprave za indirektno oporezivanje BiH

Istražite više