Close

Zbog malih hidroelektrana država godišnje gubi 10 miliona KM

Autor:

Erduan Katana

November 17, 2022

Uspostavljeni sistem koncesionih naknada i podsticaja za mHE u BiH nema ekonomsku opravdanost i sa stanovišta društva je štetan, jer na godišnjem nivou pravi direktan društveni i finansijski gubitak.

Ovo su pokazale i dvije  analize ekonomske opravdanosti za male hidroelektrane na teritoriji Bosne i Hercegovine koje je radio  ekonomista Damir Miljević na zahtjev Centra za životnu sredinu 2018. i 2020. godine .

U razgovoru kojeg smo vodili sa njim na ovu temu  ističe da bi ukupna šteta za društvo u narednih 10 godina, koja će nastati daljom primjenom ovog modela podsticanja proizvodnje u male hidroelektrane , mogla biti preko 500 miliona KM.

Građani od svega toga nemaju nikakve koristi iako kroz plaćanje računa za električnu energiju plaćaju i naknadu za obnovljive izvore električne energije, a time direktno i rad mini hidroelektrana koje su sve u privatnom vlasništvu.

Neke od analiza koje je radio Miljević pokazale su da  je država građanima kupila samo po 8 štednih sijalica društvena korist bi bila veća nego izgradnja i finansiranje mini hidroelektrana.

U razgovoru kojeg smo vodili možete čuti i kako se susjedne zemlje Srbija i Crna Gora bore sa problemom mini hidroelektrana.

Istražite više