Close

Đorđe Vučinić

Restart Srpska i Đorđe Vučinić predlažu  Nacrt zakona o registru  agenata stranog utjecaja

I pijaca u Trebinju agent stranog uticaja? Restart Srpska i poslanik Liste za pravdu i red  Đorđe Vučinić uputili su u Narodnu skupštinu Republike Srpske inicijativu za  donošenje Nacrta zakona o registru agenata stranog uticaja. Organizacije civilnog društva , koje su podržale donošenje ovog zakona  istakle su da je neprihvatljivo da agentima stranog uticaja budu […]

Read More