Close

Radnici javne uprave Brčko distrikta  stupaju u generalni štrajk

Autor:

Erduan Katana

June 8, 2023

Sindikat javne uprave Brčko distrikta saopštio je da radnici javne uprave od danas sukcesivno stupaju u generalni štrajk.

Kako je objasnio predsjednik Sindikata Igor Babić razlog je što vlasti nisu odgovorili na zahtjeve radnika.

“ U generalni štrajk ulazimo sukcesivno i prvo pododjeljenje koje će stupiti u generalni štrajk je Pododjeljenje za katastarske knjige Vlade Distrikta.

Nakon Katastra u štrajk će ići Osnovni sud, a narednih dana i ostala odjeljenja i pododjeljenja , kada se ispune minimalni uslovi rada.

Zahtjevi Sindikata distrikta Brčko odbijeni su od strane gradonačelnika Distriktata i  ponuđeno nam je samo povećanje od pet posto od prvog jula ove godine.“, rekao je na konferenciji za novinare 07. juna Babić.

Sindikati Brčkog traže linearno povećanje plate svih zaposlenih u javnoj upravi od 100 KM jer bi to , kažu,  bio jedino način da se onim sa najnižim primanjima poboljša materijalni položaj.

“Radnici sa srednjom stručnom spremom ne mogu preko noći postati viši stručni saradnici i zbog njih smo ušli u štrajk kako bi se njihovo materijalno stanje popravilo. Smatramo da ti ljudi trebaju biti potpomognuti sa nekim dodatkom na platu a taj iznos je dodatnih 30 do 50 KM na ono što Vlada sada nudi“, naglasio je Babić .

Novca prema njegovim riječima ima za povećanje najmanjih plata, jer Vlada Brčkog uskoro treba da predloži rebalans budžeta.

Prema mišljenju Babića Vlast u Distriktu prolongira pregovore i kupuje vrijeme kako bi do rebalansa budžeta Distrikta iz ove situacije izašla sa svojim prijedlogom o povećanju primanja.

Vlada insistira na procentualnom povećanju plata od pet posto sada i pet posto od početka naredne godine , jer bi time opet oni koji imaju više plate dobili još više.

Kao i svaka druga odnarođena vlast ,  u Brčkom su  pristupili pritisku na radnike i sindikate usvajanjem Pravilnika o platama u Brčanskom Zdravstvenom centru , a koji se odnosi na smanjenje plata radnicima koji su u štrajku.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić rekao je da ovo nije represivna mjera jer je štrajk zdravstvenih radnika odavno okončan dogovorom predstavnika radnika i Vlade Brčko distrikta.

“Ovdje se radi o normativnom zaokruživanju materije koja se tiče prava i obaveza radnika kada je u pitanju generalni štrajk. Mislim da tu nema dileme da poslodavac ima pravo na osnovu Zakona o štrajku, a imamo i sudsku praksu koja je to potvrdila, da je neophodno donijeti akte koji će precizirati način plaćanja radnika u vrijeme generalnog štrajka”, kazao je Milić.

Drugo što baca sumnju na poštene namjere vlade je najava Milića da će se ubrzo krenuti u proces određivanja reprezentativnosti Sindikata i zaključenja kolektivnog ugovora  koji bi treba povećati plate, ali , kako je rekao, ne na način na koji to traže radnici i Sindikati. Iz ovog se može vidjeti da će vlada pokušati napraviti žute sindikate, odnosno one koji su joj lojalni.

Poslanik opozicione Socijalističke partije Milijana Simić smatra da je Odluka koju je donijela skupština represivne mjera jer je obavezujuća.

Radnici teško da mogu povjerovati u dobre namjere vlasti koja nije bila u stanju da 23 godine donese kolektivni ugovor.

Predsjednik skupštine Brčko Distrita Milić smatra da treba nastaviti pregovore bez ulaska u generalni štrajk.

Međutim, iz ovoga se mogu nazrijeti  namjere  vlasti u Brčkom da pregovore produže do kraja godine , kako bi se  početkom naredne godine povećale plate,  potpisao  kolektivni ugovor i počela isplata prevoza . Razlog su naravno lokalni izbori koji će se održati 2024.

Zbog prijetnji koji im se upućuju Sindikat Brčkog je najavio da će o tome obavijestiti Kancelariju supervizora za Brčko, Međunarodnu organizaciju rada i Ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.

„Kroz instrukciju gradonačelnika ( Zijad Nešić) otvoreno se prijeti da će se onima koji štrajkuju umanjiti primanja u određenom procentu i to u skladu sa Kolektivnim ugovorom ili podzakonskim aktom koji u Brčkom ne postoje“, istakao je Babić.

Pozvao je sve radnike da podrže Sindikat u njihovoj namjeri i stupanju u generalni štrajk .

Istražite više