Close

Elvedin Avdić-Šta žele rudari u Zenici ?

Autor:

Solidarnost

May 29, 2023

Elvedin Avdić Predsjednik sindikata RMU Zenica. Kako žive i šta žele rudari u Zenici ?

Elvedin Avdić pripremio: Slađan Tomić

Istražite više