Close

Elvedin Avdić – Šta žele rudari u Zenici ?

Autor:

Solidarnost

April 30, 2023

Elvedin Avdić – Predsjednik sindikata rudara RMU Zenica

Pripremio – Slađan Tomić

Istražite više