Close

Partizanska eskadrila

Ulična akcija Rudi Čajavec i Franjo Kluz ponovo lete

Autor:

Solidarnost

May 23, 2022

Na današnji dan ( 23. 05.)  1942. piloti tadašnje NDH Franjo Kluz avionom Potez 25 i Rudolf Rudi Čajavec avionom Breguet 19  sa mehaničerem Milutinom Jazbecom  sletili su na aerodrum  Urije  kod Prijedora među partizane na oslobođenu teritoriju.  To je bio začetak stvaranja partizanskog avijacije , te jedinstven slučaj u svijetu, da je pokret otpora u okupiranoj zemlji posjedovao vlastitu avijaciju.

Banjalučki fotograf Slobodan Rašić malom izložbom i simboličnom demonstracijom leta Banja Luka – Prijedor obilježio je ovaj događaj u banjalučkom parku Petar Kočić .

Na svom prvom borbenom letu na Breguet 19 Rudi Čajavec je bacao letke iznad Banje Luke i napao aerodrum “ Zalužani” sa kojeg je prebjegao u partizane.

Odlikovan je Spomenicom 1941., Ordenom narodnog heroja 1951. i Ordenom zasluga za narod prvog reda.

Njemu u čast, u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji pojedina poduzeća nosila su njegovo ime. Tako je 1950. godine, osnovana fabrika elektroničke opreme i uređaja u Banjoj Luci, nosila ime “Rudi Čajavec”.  Ova fabrika danas više ne postoji , a na mjestu gdje se ona nalazila danas se nalaze razni tržni centri , prodavnice i sjedišta političkih stranaka.  

Franjo Kluz je kao partizanski kapetan izveo je   desetine borbenih letova , a poginuo je 14. Septembra 1944 , kao vođa četvorke “ Spitfajera” , prilikom napada luke u Omišu. Narodnim herojem proglašen je 18. maja 1948. godine ukazom Narodne skupštine FNRJ.

Zahvaljujući Fondaciji Rosa Luxemburg , u povodu  71 godišnjice od osnivanja fabrike  “ Rudi Čajavec “  ,  Radnička Solidarnost je 2021.  organizirala dvije izložbe u Tuzli i Banjaluci radi podsjećanja na uspon i pad ove fabrike koja je na svom vrhuncu upošljavala više od 10 hiljada radnika

Istražite više