Close

Partizanska eskadrila

Ulična akcija Rudi Čajavec i Franjo Kluz ponovo lete

Autor:

Solidarnost

May 23, 2022

Na današnji dan ( 23. 05.)  1942. piloti tadašnje NDH Franjo Kluz avionom Potez 25 i Rudolf Rudi Čajavec avionom Breguet 19  sa mehaničerem Milutinom Jazbecom  sletili su na aerodrum  Urije  kod Prijedora među partizane na oslobođenu teritoriju.  To je bio začetak stvaranja partizanskog avijacije , te jedinstven slučaj u svijetu, da je pokret otpora u okupiranoj zemlji posjedovao vlastitu avijaciju.

Banjalučki fotograf Slobodan Rašić malom izložbom i simboličnom demonstracijom leta Banja Luka – Prijedor obilježio je ovaj događaj u banjalučkom parku Petar Kočić .

Na svom prvom borbenom letu na Breguet 19 Rudi Čajavec je bacao letke iznad Banje Luke i napao aerodrum “ Zalužani” sa kojeg je prebjegao u partizane.

Odlikovan je Spomenicom 1941., Ordenom narodnog heroja 1951. i Ordenom zasluga za narod prvog reda.

Njemu u čast, u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji pojedina poduzeća nosila su njegovo ime. Tako je 1950. godine, osnovana fabrika elektroničke opreme i uređaja u Banjoj Luci, nosila ime “Rudi Čajavec”.  Ova fabrika danas više ne postoji , a na mjestu gdje se ona nalazila danas se nalaze razni tržni centri , prodavnice i sjedišta političkih stranaka.  

Franjo Kluz je kao partizanski kapetan izveo je   desetine borbenih letova , a poginuo je 14. Septembra 1944 , kao vođa četvorke “ Spitfajera” , prilikom napada luke u Omišu. Narodnim herojem proglašen je 18. maja 1948. godine ukazom Narodne skupštine FNRJ.

Zahvaljujući Fondaciji Rosa Luxemburg , u povodu  71 godišnjice od osnivanja fabrike  “ Rudi Čajavec “  ,  Radnička Solidarnost je 2021.  organizirala dvije izložbe u Tuzli i Banjaluci radi podsjećanja na uspon i pad ove fabrike koja je na svom vrhuncu upošljavala više od 10 hiljada radnika

Istražite više

Profit iznad zdravlja građana

Ovih dana navršava se punih pet godina kako je na području Banjaluke, odnosno u Poslovnoj zoni „Incel“, došlo do požara u kojem je gorjelo opasno