Close

SINAN HUSIĆ: Najbolje rješenje za Rudnik mrkog uglja -Zenica- je odluka o trajnom prekidu rada

Autor:

Ljupko Mišeljić

March 10, 2024

 „Pored toga što treba isplatiti plate za januar i februar 2024. godine treba donijeti i usvojiti odluke o konačnom statusu Rudnika mrkog uglja Zenica“ – kaže Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika rudnika FBiH.

Husić smatra da je bespotrebno i potpuno pogrešno držati zarobljene radnike u okruženju u kome nema uslova da zarade platu koja je utvrđena kroz kolektivni ugovor.

„Stav sindikata je da nema više razloga da bi se odlagalo, treba pristupiti konačnim odlukama. Predstavili smo određena eventualno moguća rješenja i spremni smo prihvatiti svako od tih rješenja ako se za njega opredijele u Vladi FbiH, Elektroprivredi BiH i rukovodstvu Rudnika mrkog uglja Zenica“ – tvrdi Husić.

Koja je u tim okolnostima perspektiva radnika, posebno od marta i nadalje?

Kad je u pitanju RMU Zenica treba postaviti stvari realno. Najkvalitetnije moguće rješenje bi bilo da se Vlada Federacije BiH i Elektroprivreda BiH slože da pokažu finansijski kapacitet za poštovanje odluke o trajnom prekidu rada u RMU Zenica, da se obezbijede sva potrebna finansijska sredstva za potpunu realizaciju takve odluke. Nešto više od pola radnika iz proizvodnog sektora može zasnovati radni odnos u nekom drugom rudniku u sastavu koncerna, a 150-200 radnika od 620 morali bi nešto više od godinu dana raditi na poslovima koji su obavezni za uraditi u toku zatvaranja jednog rudarskog objekta. Potom treba da se ispune svi predviđeni uslovi i sve obaveze prema radnicima, što bi vodilo oslobađanju ljudi obaveze koju imaju u RMU Zenica da bi na tržištu rada bili konkurentna radna snaga. U ovom trenutku naspram ovakvog stanja, to je najkvalitetnije moguće rješenje. Nismo sigurni da postoji potreban kapacitet u punom obimu za rješavanje ove situacije na takav način. Za alternativna rješenja treba imati u vidu to da struka mora reći šta je kapacitet tog ležišta, šta je realno objektivno očekivati, jer ne možete baš onako odoka i napamet uzet sebi neki vremenski period u kome bi radnici bili aktivni u ispunjavanju projektovanih rezultata uz suočavanje sa ovakvim stanjem. Najgore će biti ako budemo zarobljeni u ovakvom stanju i mučili se svi zajedno, a ne budemo imali kvalitetno rješenje na osnovu kojeg izlazimo iz jednog ovakvog stanja.

Koji su zahtjevi ispod kojih nećete ići?

Neupitno je da je obavezno isplatiti platu za januar i februar jer su radnici radili u punom kapacitetu. Treba prihvatiti da se pristupi drugoj i trećoj fazi prihvatanja optimalnih razloga, a isto tako smo spremni reći da treba prihvatiti i biti spreman na potpunu obustavu rada. Pored te odluke treba usvojiti i određen broj drugih odluka na bazi kojih bi se realizovala odluka o trajnom prekidu rada. Ne idemo ispod ispunjavanja obaveza prema radnicima u skladu sa zakonskim propisima i kolektivnim ugovorom o rudarstvu u FBiH. Treba isplatiti neisplaćene plate, uvezati neuvezan staž, isplatiti otpremnine i to sve i dalje nije u potpunosti pravedan način zbrinjavanja radnika. Potpuno pravedno bi bilo da država pronađe posao za rudare u drugim preduzećima. Vidimo da je tržište rada otvoreno i da je neki broj rudara već uspio zasnovati radni odnos.

Mogu li sindikati u direktne pregovore s vladom?

Mi svakodnevno radimo i kontaktiramo sa predstavnicima Elektroprivrede i Vlade. Pored toga što su se isplatile sve isporučene fakture od strane Elektroprivrede za Rudnik mrkog uglja Zenica, uplaćeno je 50 miliona KM. Moram reći da se to u najvećoj mjeri desilo zahvaljujući aktivnosti sindikata. U protekle dvije godine, pored tog iznosa, RMU Zenica je imao 82 miliona KM doznaka Elektroprivede BiH (EPBiH) za tekuće poslovanje rudnika. Obezbijedili smo tu podršku tako što smo usaglašavali rješenja u koncernu, da bi se otvorio prostor za podrške RMU Zenica. Ono što su juče precizno jasno kazali iz Elektroprivrede BiH jeste to da u ovom trenutku nemaju finansijski kapacitet da odgovore na izazov s kojim se suočavaju u RMU Zenica. Nakon analize svega onog što je predstavljeno u zvaničnom dokumentu Sindikata radnika rudnika Federacije BiH iz Elektroprivede su uputili upite prema Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije. Ministarstvo je potom poslalo upite na koje EPBiH odgovora. Smatramo da treba da se akteri socijalnog dijaloga okupe za jednim stolom i vide šta da rade u jednoj ovakvoj situaciji. Treba se očitovati Vlada, Elektrroprivreda i RMU Zenica jer smatramo da su ponude sindikata korektne, objektivne i nešto ispod čega se ne može.

Vaša analiza stanja u jami „Raspotočje“ dovela je do poziva na procjenu ugroženosti opreme. Kakvi su uslovi rada i uslovi operativnosti u „Raspotočju“?

U sindikatu su uglavnom ljudi koji su iz operativnog, proizvodnog dijela, koji su došli na bazi svog radnog iskustva. Na bazi informacija koje nam daju predstavnici radnika, taj objekat je u dobroj mjeri ugrožen. Ležište u ovom dijelu otkopnog polja vezano za eksploatacije je devastirano i nismo ni blizu projektnih pokazatelja. Moram pokazati da se vrijeme od petog do dvanaestog mjeseca prošle godine desio veliki broj zastoja u radu, što je proizvelo štetu i stanje s kojima se trenutno suočavamo.

Da li Elektroprivreda BiH, menadžment rudnika i vlada insistiraju na nastavku rada?

Ljudi su bježali da preuzmu odgovornost i članovi sindikata su umorni od svakomjesečnog natezanja da li ima mogućnosti da se isplati plata ili ne. Kolektivni ugovor za oblast rudarstvu u FBiH ponudio je prava radnika ali duži period radnici RMU Zenica nemaju uslove u kojima je moguće zaraditi platu i ostvariti materijalna prava. Sada jednostavno dolazite do spoznaje koja je bazirana na izvještaju iz Elektorprivrede koji se javno predstavljaju: nema prostora na finasijskom planu da se na određen način nastavi s radom. Mi smo platu za januar 2024. godine u šest rudnika uglja u sastavu koncerna pravovremeno dobili u skladu sa kolektivnim ugovorom isključivo zahvaljujući realizovanim projektnim rezultatima u tih šest rudnika uglja u sastavu koncerna. Već sada u pet rudnika uglja u sastavu koncerna vrše se završne pripreme za isplatu plate za februar 2024. godine, opet isključivo zahvaljujući rezultatima u februaru. Nemamo više prostora koji je bio na raspolaganju prethodnih nekoliko godina kada je u pitanju finansijska stabilnost i moć Elektroprivrede BiH, tako da sve što smo u dokumentu sindikata predstavili jeste isključivo stav radnika i sindikata. Mi u punom kapacitetu doprinosimo ali jednostavno više ne možemo da funkcionišemo i da živimo na ovaj način. Mi ćemo sigurno primorati odgovorne da izvrše isplatu plate i za januar i za februar, ali šta se dešava za platu za mart, april, i dalje? Mi ćemo opet biti u ovakvoj situaciju jer sada ne možemo pružiti podršku jer smo definitivno ovisni o svakodnevnoj realizaciji projektovanog rezultata u svakom od rudnika uglja u sastavu koncerna, a po pitanju sigurnosti isplate plate. Nekim nepromišljenim odlukama u ovom vremenskom periodu mogli bismo prirediti ozbiljnu štetu sami sebi, a puno manje nekom drugom.

Istražite više

CIJENU RADA TEBA DA ODREĐUJE RAD, A NE VLAST

Šta su radnici na ekonomsko socijalnom polju dobili, a šta izgubili nakon što je odlukomVlade bh entiteta Republika Srpska najniža cijena rada od 1. januara