Close

Kada će početi remedijacija u PZ Incel ?

Autor:

Azra Jašarević

November 14, 2023

Veliki požar koji se desio u avgustu 2023. u Poslovnoj zoni Incel podsjetio je banjalučane na dešavanja iz marta 2019. kada je ovoj zoni došlo do ozbiljnog ekološkog incidenta. U požaru koji se desio u  martu 2019. u Incelu gorilo je , za ljude i životnu okolinu,  toksično ulje poznato kao piralen. Analize koje su rađene poslije toge pokazale su da je pet posto površine PZ Incela zagađeno opasnim materijama za ljudsko zdravlje , koje se ne mogu na prirodan način razgraditi.   Mada je od požara prošlo više od četiri godine još uvijek nije urađeno ništa da se izvrši remedijacija ili sanacija zagađenog zemljiša u PZ Incel. Dio sredstava za ovaj postupak izdvojio je Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske . Ovo je bio razlog što smo razgovarakli sa direktorom Fonda Srđanom Todorovićem.

Istražite više

Profit iznad zdravlja građana

Ovih dana navršava se punih pet godina kako je na području Banjaluke, odnosno u Poslovnoj zoni „Incel“, došlo do požara u kojem je gorjelo opasno