Close

ZAKON O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA PRED PARLAMENTOM FBiH

Protest zdravstvenih radnika Mostar juli 2021
Doktori medicine ne odustaju od dokazivanja reprezentativnosti svog sindikata koji bi se uskoro treba naći i Parlamentu Federacije BiH . Tvrde da je usvajanje ovog zakona uslov broj jedan za reformu zdravstva u ovom bosanskohercegovačkom entitetu.

Autor:

Mirsad Behram

July 25, 2021

Datum 27. juli 2021. godine svojevrsni je dan D za Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH.

Naime, tog dana bi trebalo da se pred zastupnicima i zastupnicama u Parlamentu tog bh. entiteta konačno nađe Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

Sindikati doktora u FBiH već godinama traže da im se upravo tim zakonom omogući da predstavljaju sami sebe – a ne kao do sada da budu predstavljeni u okviru sindikata zdravstvenih radnika općenito.

“Zakon o reprezentativnosti sindikata se mora donijeti nakon usvajanja Zakona o radu, koji je usvojen prije pet godina. Ova procedura je potrajala do sada predugo, i to je zakon koji će nam omogućiti da doktor zastupa doktora, odnosno da o pravima doktora, radnim pravima, odlučuju doktori a ne ostali uposleni u zdravstvu, kao što je to do sada bio slučaj”, izjavila je dr. Marina Berberović, predsjednica Sindikata doktora medicine i stomatologije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK) sa sjedištem u Mostaru.  Ona je ovo izjavila početkom jula na jednom u nizu protesta koje je entitetski sindikat doktora medicine i stomatologije organizirao, tražeći od Vlade Federacije BiH da napokon usvoji Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca i da ga pusti u parlamentarnu proceduru.

“Svugdje na ovoj planeti doktori imaju svoj sindikat, svoj kolektivni ugovor. Na taj način ostvaruju svoja prava iz radno-pravnog statusa”, tvrdi predsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH dr. Rifat Rijad Zaid.

Sindikat doktora navodi i da je Vlada FBIH bila dužna da usvoji Zakon o reprezentativnosti sindikata još prije četiri godine . A prije dvije godine – zahvaljujući upravo protestima doktora na Trgu Bosne i Hercegovine – zakon je ispregovaran i napisan. “Trebalo je davno da se nađe na sjednici Federalne vlade”, rekao je dr. Rifat Rijad Zaid na protestu doktora početkom jula u Mostaru.

Slučajno ili ne, upravo na dan održavanja protesta pred mostarskim sjedištem Vlade FBiH – Vlada je raspravljala o navedenom zakonu, ali ne u Mostaru, kako je bilo najavljeno, nego u Sarajevu. Zbog toga su doktori ustvrdili da ih Vlada i ovoga puta izbjegava.

ŠTA PREDLAŽE VLADA FBiH

Vlada FBiH objavila je saopćenje u kojem navodi da je utvrdila Prijedlog zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca:

“Zakon uređuje kriterije, uvjete i postupak utvrđivanja reprezentativnosti i ovlaštenja reprezentativnog sindikata i udruženja poslodavaca u FBiH, te postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti.”

Dodaje se da su u postupku utvrđivanja reprezentativnosti mjerodavni podaci o radnicima koji su zaposleni na osnovu ugovora o radu u FBiH ili rješenja o postavljenju osobe koja nije državni službenik, državnog službenika, namještenika i policijskog službenika, kao i o poslodavcima registrovanim na teritoriji FBiH:

“Sindikati i udruženja poslodavaca, čija reprezentativnost nije utvrđena u skladu s ovim zakonom, imaju pravo na slobodno udruživanje i organizovanje, te sva druga prava i obaveze koje nisu isključivo data reprezentativnim sindikatima, odnosno udruženjima poslodavaca. Pravo zastupanja svojih članova pred poslodavcem imaju svi sindikati u skladu s pravilima o organizovanju i djelovanju sindikata”, stoji takođe u saopćenju.

Kako je navedeno, utvrđeni su i uslovi za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata. To se odnosi na opće uvjete na osnovu kojih bi sindikat bio smatran reprezentativnim, zatim na reprezentativnost kod poslodavca, za područje ili oblast djelatnosti, za područje kantona, odnosno FBiH, a propisan je i način dokazivanja ispunjenosti ovih uvjeta.

 “Prijedlog zakona bit će upućen Parlamentu FBiH, koji će utvrditi konačan tekst”, stoji na kraju saopćenja iz Vlade FBIH.

SINDIKATI DJELOMIČNO  ZADOVOLJNI ZAKONOM

Kako saznajemo u Savezu strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH, zakon o reprezentativnosti koji je Vlada FBIH uputila u parlamentarnu proceduru većinu problema rješava – “ali ne sve”.

“U suštini, ovaj zakon nam ne odgovara u potpunosti, ali dijelom zadovoljava naše zahtjeve”, rekao nam je izvor iz Sindikata, najavljujući da će tokom rasprave u Parlamentu FBiH biti podnesen amandman na Zakon kojim se u suštini želi uvesti reprezentativnost sindikata doktora medicine i stomatologije na svim nivoima. U sindikatima vjeruju da će zakon u koji će biti ugrađen i njihov prijedlog  biti usvojen .

Međutim kod usvajanja ovog zakona veliku prepreku će predstavljati ranije iznesen stav Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH koji se oštro suprotstavlja svim odredbama koje u predloženom tekstu Zakona definišu pojam reprezentativnosti po osnovu struke.

“ Udruženje poslodavaca u FBiH se ne protivi organizovanju strukovnih sindikata, što je u skladu sa svim Konvencijama MOR-a i međunarodnim standardima. Dakle, svi radnici prema međunarodnim standardima i Ustavu FBiH imaju pravo na slobodu udruživanja, odnosno po svom slobodnom izboru organizovati sindikat, te se u njega učlaniti i to pitanje je potpuno nesporno. Međutim, smatramo da je potpuno neprihvatljivo da se zakonom definiše reprezentativnost strukovnih sindikata. Važno je istaći činjenicu da niti jedna zemlja u EU kao i zemlje u regionu, izuzev Slovenije, u svojim zakonodavstvima ne poznaju reprezentativnost strukovnih sindikata. Kada je u pitanju Slovenija reprezentativnost strukovnih sindikata postoji samo na nivou poslodavca” , naveli su poslodavci u svojoj primjedbi na  Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i poslodavaca .

A zašto je ovaj zakon uopće bitan? U sindikatu doktora medicine i stomatologije FBiH navode kako je Zakon o reprezentativnosti samo prvi korak ka željenom cilju – a to je reforma zdravstvenog sistema. Ističu da je upravo i aktuelna pandemija virusa korona ukazala na to šta je potrebno uraditi kada su u pitanju i zdravstveni sistem i zakonska regulativa.

“Položaj doktora nije ništa bolji ili lošiji nego položaj svih građana u Bosni i Hercegovini. To znači da je on jednako loš, pa evo, rekao bih, u nekim stvarima i da je katastrofalan. Katastrofalan je zdravstveni sistem, kojem svjedočimo iz dana u dan, sistem u kojem mi radimo, sistem kojeg smo mi nosioci. Između ostalog, i kroz sindikat doktora želimo da mijenjamo taj sistem, nabolje – nabolje po svakog građanina ove države, ove Federacije, kantona ili županije”, rekao je ranije dr. Rifat Rijad Zaid. On je ustvrdio i da je upravo to mogući razlog odnosa vlasti prema sindikatu doktora, jer znaju da doktori dolaze “sa prijedlozima koji će biti na boljitak građana, a ne vlasti i vlastodržaca”.

USLUGE SE PLAŽAJU – DVA PUTA !

Na probleme u zdravstvu već godinama ukazuje Udruga za unapređenje kvalitete življenja Futura iz Mostara, koja je dio mreže nevladinih organizacija pod nazivom Naše društvo.

Oni su u više navrata postavljali pitanja gdje se i na koji način troše stotine miliona budžetskog novca u oblasti zdravstva, dok je istovremeno očigledno da građani kao korisnici zdravstvenih usluga – pacijenti nisu zadovoljni i da zdravstvena zaštita koja im je dostupna nije u skladu s uloženim novcem.

Tako su više puta, među ostalim, ukazivali i na činjenicu da su na jugu FBiH – u Hercegovačko-neretvanskom kantonu – u nekim slučajevima građani prisiljeni zdravstvenu uslugu plaćati dva puta!

“Zašto u HNŽ građani ne mogu uz zdravstvenu knjižicu koristiti usluge privatnih zdravstvenih ustanova iako svi relevantni zakoni jednako tretiraju i javni i privatni sektor? Zašto već godinama za veliki broj usluga plaćamo dva puta – jednom kroz doprinose i drugi put kad odemo privatno jer smo prisiljeni?”, upitali su iz Future i mreže Naše društvo u jednom od otvorenih pisama vlastima koja su upućivali posljednjih godina.

Hoće li usvajanje Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca u Parlamentu Federacije BiH – pri čemu je potrebno da dokument u istoj formi usvoje i Predstavnički i Dom naroda – pokrenuti ‘lavinu’ rješavanja tolikih problema u zdravstvu, a koja će se na kraju dokotrljati i do navedenog problema – raspoređivanja javnog novca u oblasti zdravstva?

Istražite više