Close

Obrazovanje u pandemiji korona virusa ubrzalo procese digitalizacije učenja, ali i približilo nas “Vrlom  novom svijetu”

Autor:

Husein Oručević

February 2, 2022

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Kako je korona virus  uticao na proces obrazovanja mladih ljudi te kakve promjene će to ostaviti na društvo , govori prof. dr. Mario Hibert sa odsjeka za komparativnu književnost i informacijske nauke Filozofskog fakulteta u Sarajevu u prilogu koji je pripremio Husein Oručević.

Istražite više