Close

NAJAVA

Najava projektne aktivnosti Radničke solidarnosti u BiH

Autor:

Sanja Čobić

April 17, 2021

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Radnička solidarnost u BiH u narednih godinu dana radit će na realizaciji projekta “Rad, društveno dobro i pandemija: mobilisanje zajednice za socio-ekonomsku pravdu radnika kroz sindikalno djelovanje u BiH”.

Glavni cilj projekta, koji se u cijelost realizuje uz podršku Fonda otvoreno društvo u BiH, je da se kroz direktni rad sa radnicima i aktivistima stvori prilika za smislen kontinuiran dijalog i interakciju oko pitanja društvenog dobra i socio-ekonomske pravde radnika u kontekstu osiromašenja i recesije.

Učesnici projekta otvorit će teme feminizacije siromaštva, zabrane sindikalnog djelovanja, kršenja i oduzimanja socio – ekonomskih prava radnika koja su posebno došla do izražaja od početak izbijanja pandemije COVID-19.

Istražite više